Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Outgo.gr

Το outgo.gr είναι ο νέος και εύκολος τρόπος για έκδοση κοινοχρήστων. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε βίντεο με τις οδηγίες χρήσης, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για κάθε λειτουργία - χαρακτηριστικό της εφαρμογής.


Περιληπτικά

Τα βήματα για καινούριους χρήστες είναι τα εξής (Χρειάζονται μόνο μία φορά)
 • Εγγραφή (Δημιουργία λογαριασμού)
 • Εισαγωγή Στοιχείων Πολυκατοικίας
 • Εισαγωγή Στοιχείων Διαμερισμάτων

Τα βήματα για νέα έκδοση είναι τα εξής
 • Εισαγωγή εξόδων (περιγραφή εξόδου, κατηγορία, μέθοδος επιμερισμού, κόστος)
 • Εισαγωγή κόστους κατανάλωσης καυσίμου (εάν υπάρχει)
 • Εισαγωγή Ωρών - Θερμίδων (Αν υπάρχει κατανάλωση και αν υπάρχει αυτονομία στην θέρμανση)

Στοιχεία Πολυκατοικίας

Για να καταχωρήσετε ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες της πολυκατοικίας σας, κάνετε κλίκ στο μενού 'Πολυκατοικία'.

Στην συνέχεια κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Επεξεργασία'.

Στην νέα σελίδα μπορείτε να εισάγετε τα νέα στοιχεία της πολυκατοικίας σας.

Για την ενημέρωση των στοιχείων κάνετε κλίκ στο κουμπί ενημέρωση. Αν η ενημέρωση ήταν επιτυχής θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα.

Στοιχεία Διαμερισμάτων

Αφού κάνετε κλίκ στο μενού 'Διαμερίσματα', μπορείτε να βρείτε την λίστα με όλα τα διαμερίσματα του κτιρίου σας. Εδώ μπορείτε να δείτε τα πιο απαραίτητα στοιχεία για το κάθε διαμέρισμα.

Για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του διαμερίσματος, κάνετε κλικ στο κουμπί 'Εμφάνιση' που βρίσκεται στα δεξιά του πίνακα.

Στην νέα σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες του διαμερίσματος καθώς και να ενέργειες επεξεργασίας.

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του διαμερίσματος κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Επεξεργασία'.

Εδώ τα στοιχεία που είναι απαραίτητα βρίσκονται στο πάνω μέρος της σελίδας. Κάτω μπορείτε να βρείτε και επιπλέον πληροφορίες για δική σας χρήση όπως σχόλια για το διαμέρισμα.

Νέα Έκδοση

Αφού κάνετε κλίκ στο μενού 'Νέα Έκδοση', θα ανακατευθυνθείτε στην σελίδα νέας έκδοσης.

Πάνω θα βρείτε την περίοδο έκδοσης. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για δική σας χρήση και όχι για κάποια λειτουργία της εφαρμογής.

Από κάτω μπορείτε να βρείτε τα πεδία των εξόδων. Η εφαρμογή ξεκινάει με ένα (1) διαθέσιμο πεδίο εξόδου αλλά μπορείτε να προσθέσετε όσα θέλετε πατώντας το κουμπί 'Νέα δαπάνη'. Επίσης μπορείτε να κάνετε διαγραφή κάποιου εξόδου που δεν χρειάζεστε πατώντας το κουμπί 'Διαγραφή'.

Για τα έξοδα χρειάζονται τρείς (3) πληροφορίες.

 • Η περιγραφή
 • Η κατηγορία
 • Η μέθοδος επιμερισμού (Επιμερισμός με βάση τα χιλιοστά της κατηγορίας ή ισομερώς)
 • Το κόστος

Εισάγετε την περιγραφή, επιλέγετε την κατηγορία ανάμεσα στις διαθέσιμες κατηγορίες καθώς και την μέθοδο επιμερισμού και τέλος εισάγετε το ποσό του εξόδου.

Έπειτα θα δείτε το πεδίο 'Κόστος Κατανάλωσης Καυσίμου Περιόδου Καταγραφής (Ευρώ)'. Εάν υπάρχει ποσό, το εισάγετε εδώ.

Αν έχετε αυτόνομη θέρμανση, κάτω ακριβώς θα βρείτε και τα πεδία εισαγωγής των ωρών για την κατανάλωση.

Αν είστε έτοιμοι και έχετε εισάγει όλα τα στοιχεία της νέας έκδοσης, κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Έκδοση' που βρίσκεται κάτω κάτω. Αν όλα είναι σωστά, θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα και η έκδοση θα έχει δημιουργηθεί επιτυχώς.

Τέλος, εάν έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, γίνεται αυτόματα η αποστολή των στοιχείων πρός τα διαμερίσματα.

Ενημέρωση στοιχείων

Για ενημέρωση στοιχείων, ανατρέχετε στην σελίδα του αντικειμένου που θέλετε να ενημερώσετε (πολυκατοικία - διαμερίσματα) και κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Επεξεργασία'. Μετά τις αλλαγές κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Ενημέρωση'.

Εμφάνιση & Εκτύπωση Έκδοσης

Για να δείτε τα στοιχεία μιας έκδοσης, κάνετε κλίκ στο μενού 'Ιστορικό Εκδόσων'. Στη νέα σελίδα μπορείτε να δείτε όλες σας τις εκδόσεις και τα ποιο απαραίτητα στοιχεία της.

Για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της κάθε έκδοσης κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Εμφάνιση'.

Στην νέα σελίδα, μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία της έκδοσης καθώς και ενέργειες για εκτύπωση ή λήψη των καταστάσεων σε PDF

Λειτουργία Αυτόματης Αποστολής Στοιχείων

Έπειτα απο την δημιουργία νέας έκδοσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αποστολή των στοιχείων της έκδοσης προς τα διαμερίσματα, πατώντας στο κουμπί "Αποστολή" που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας της έκδοσης

Η εφαρμογή του outgo.gr αποστέλλει έναν σύνδεσμο στο κάθε διαμέρισμα, ο οποίος ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα προβολής των στοιχείων της έκδοσης.

Η σελίδα αυτή περιέχει όλα τα στοιχεία της έκδοσης καθώς και ενέργειες εκτύπωσης - λήψης των καταστάσεων και των αποδείξεων του διαμερίσματος.

Λειτουργία Ανεξόφλητων Πληρωμών

Το outgo.gr σας παρέχει την δυνατότητα να παρακολουθείτε την κατάσταση των αναλυτικών καταστάσεων των διαμερισμάτων, εύκολα και χωρίς επιπλέον βοηθήματα.

Το σύστημα αποθηκεύει την κατάσταση της κάθε αναλυτικής κατάστασης και έτσι ξέρετε ποιό διαμέρισμα χρωστάει και πόσο.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενημερώσετε το σύστημα για τις πληρωμές, όταν αυτές πραγματοποιηθούν.

Ενημέρωση συστήματος για την είσπραξη

Αυτή η ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο σημεία στην πλατφόρμα.

Στην σελίδα της έκδοσης: Κάνοντας κλίκ στο κουμπί 'Εξωφλήθη' που βρίσκεται στα δεξιά της κάθε γραμμής του πίνακα.

ή

Στην σελίδα του διαμερίσματος: Κάνοντας κλίκ στο κουμπί 'Εξωφλήθη' που βρίσκεται στα δεξιά της κάθε γραμμής της εμφανιζόμενης έκδοσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας του διαμερίσματος.

Εμφάνιση & Ανανέωση Συνδρομής

Όταν δημιουργείτε νέο λογαριασμό στο outgo.gr, η συνδρομή σας ξεκινάει με το δοκιμαστικό πακέτο 10 ημερών.

Κατά την δοκιμαστική περίοδο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και χαρακτηριστικά της εφαρμογής του outgo.gr, για 10 ημέρες, εντελώς δωρεάν.

Όταν αυτή λήξει, για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση της συνδρομής σας

Εμφάνιση Πληροφοριών Συνδρομής

Για να δείτε τις πληροφορίες της συνδρομής σας, κάνετε κλίκ στο email σας, που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.

Στην νέα σελίδα, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της συνδρομής σας όπως:

 • Το τρέχον επιλεγμένο πακέτο της συνδρομής σας
 • Το αναγνωριστικό της συνδρομής σας
 • Την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας
 • Την τρέχουσα κατάσταση της συνδομής σας
 • Ιστορικό με τις αποδείξεις σας
 • Ενέργειες για αναβάθμιση - ανανέωση της συνδρομής σας

Αναβάθμιση - Ανανέωση Συνδρομής

Για να κάνετε ανανέωση - αναβάθμιση της συνδρομής, κάνετε κλίκ στο κουμπί που βρίσκεται δεξιά απο τις πληροφορίες της συνδρομής σας. 'Αναβάθμιση Πακέτου' - 'Ανανέωση Συνδρομής'

Πατώντας πάνω στο σχετικό κουμπί, ανακατευθύνεστε στην σελίδα ανανέωσης - αναβάθμισης.

Στην σελίδα αυτή, μπορείτε να δείτε στοιχεία όπως:

 • Tην περιγραφή του πακέτου της συνδρομής σας
 • Tον αριθμό διαμερισμάτων του πακέτου, που αφορά την πολυκατοικία σας
 • Την περίοδο της νέας συνδρομής
 • Το κόστος της νέας συνδρομής
 • Πεδίο για εκπτωτικό κουπόνι (αν υπάρχει διαθέσιμο)

Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση - ανανέωση, κάνετε κλίκ στο κουμπί που βρίσκεται στα δεξιά (Αναβάθμιση, Ανανέωση)

Πληρωμή Συνδρομής

Για να προχωρήσετε σε πληρωμή της συνδρομής και ενεργοποίηση της, κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Πληρωμή' που βρίσκεται στα δεξία στην σελίδα της συνδρομής σας.

Μπορείτε να προβείτε σε πληρωμή μέσω κάρτας ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (ebanking)

Εμφάνιση & Εκτύπωση Απόδειξης Συνδρομής

Για να κάνετε εμφάνιση - εκτύπωση μιας απόδειξης, ανακατεθύνεστε στην δελίδα των στοιχείων της συνδρομής σας (βλ. εδώ), διαλέγετε την απόδειξη που θέλετε (που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας) και κάνετε κλίκ στο κουμπί εκτύπωση.

Αλλαγή Διεύθυνσης Ηλ. Ταχυδρομείου Λογαριασμού

Μπορεί να χρειαστείτε να κάνετε αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας (π.χ όταν αλλάξει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας σας).

Για να αλλάξετε την διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του λογαριασμού σας, επισκέπτεστε την σελίδα του λογαριασμού σας εδώ, κάνετε κλίκ στο κουμπί 'Αλλαγή' που βρίσκεται κάτω απο την τρέχουσα διεύθυνσή σας, εισάγετε την νέα διεύθυνση στο πεδίο που θα εμφανιστεί και κάνετε κλίκ στο κουμπί αποθήκευση. Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή χρειάζεται να επαληθεύσετε την νέα διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας.

Μεταφόρτωση Αρχείων Έκδοσης

Για να πραγματοποιήσετε μεταφόρτωση (ανέβασμα) αρχείων ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πηγαίνετε στην καρτέλα της έκδοσης και πατάτε το κουμπί που θα βρείτε πάνω-πάνω "Μεταφόρτωση Αρχείων". Στην συνέχεια επιλέγετε όσα αρχεία θέλετε για μεταφόρτωση και όταν τελειώσετε πατάτε "οκ". Τα αρχεία ανεβαίνουν αυτόματα κατά την επιλογή τους από εσάς, και δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια. Θα μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα νέα αρχεία στην ίδια σελίδα (καρτέλα έκδοσης) στο κάτω μέρος! Τα διαμερίσματα θα μπορούν να κάνουν προβολή των αρχείων, μέσα από το μοναδικό link που τους αποστέλλεται!

Διαγραφή Διαμερίσματος

Διαχείριση Δεξαμενής

Η μεγάλη καινοτομία του Outgo είναι ότι, με τη σωστή διαχείριση, μπορείτε να ξέρετε ανά πάσα στιγμή την πραγματική τιμή / λίτρο, για άμεση εισαγωγή της στο κόστος κατανάλωσης καυσίμου.

Για να καταφέρετε να γνωρίζετε την τιμή λίτρου, χρειάζεται μόνο να εισάγετε τις αγορές και τις καταναλώσεις καυσίμου και έτσι το λογισμικό θα υπολογίσει για εσάς την τιμή!

Κάθε φορά που μετράτε την στάθμη της δεξαμενής, εισάγετε την ποσότητα κατανάλωσης στη πλατφόρμα (ως "Καταχώρηση Κατανάλωσης Καυσίμου") και στην συνέχεια συλλέγετε το ποσό που δαπανήσατε απο τη στήλη "Ποσό που δαπανήθηκε", της τελευταίας καταχώρησης. Έπειτα εισάγετε αυτό το ποσό στο πεδίο "Κόστος Κατανάλωσης Καυσίμου" στην σελίδα νέας έκδοσης.

Κατηγορίες Εξόδων

Τα έξοδα των κοινοχρήστων μπορούν να κατανεμηθούν σε έξι (6) κατηγορίες:

 • Κοινόχρηστα
 • Ανελκυστήρας
 • Θέρμανση
 • Ιδιοκτητών
 • Ειδικών Εξόδων
 • Ισόποσα (Αφαιρέθηκε) Διαβάστε περισσότερα εδώ


Κοινόχρηστα
Τα περισσότερα έξοδα επιμερίζονται με αυτή την κατηγορία. Τα χιλιοστά που αναλογούν στο κάθε διαμέρισμα, βρίσκονται στην κατάσταση της πολυκατοικίας - κτιρίου, την οποία την παρέχει ο μηχανικός που έχτισε το κτίριο.

Ανελκυστήρας
Τα έξοδα που επιμερίζονται με αυτή την κατηγορία, είναι όλα τα έξοδα που αφορούν τον ανελκυστήρα. Τα χιλιοστά που αναλογούν στο κάθε διαμέρισμα, βρίσκονται στην κατάσταση της πολυκατοικίας - κτιρίου, την οποία την παρέχει ο μηχανικός που έχτισε το κτίριο.

Θέρμανση
Τα έξοδα που επιμερίζονται με αυτή την κατηγορία, είναι όλα τα έξοδα που αφορούν την θέρμανση (εκτός απο την κατανάλωση καυσίμου). Τα χιλιοστά που αναλογούν στο κάθε διαμέρισμα, βρίσκονται στην κατάσταση της πολυκατοικίας - κτιρίου, την οποία την παρέχει ο μηχανικός που έχτισε το κτίριο.

Ιδιοκτητών
Η χρήση αυτής της κατηγορίας γίνεται σπάνια. Τα έξοδα που επιμερίζονται με αυτή την κατηγορία, είναι όλα τα έξοδα που αφορούν τους ιδιοκτήτες.

Ειδικών Εξόδων
Μια ειδική κατηγορία, στην οποία μπορείτε να ορίσετε εσείς τον τρόπο κατανομής (χιλιοστά).

Ισόποσα (Αφαιρέθηκε)
Τα έξοδα με αυτή τη κατηγορία, θα επιμεριστούν ισομερώς. Αυτή η κατηγορία βοηθάει στο να μην χρειάζεται να ορίσετε εσείς τα χιλιοστά.

Το Outgo.gr χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του! Χρησιμοποιώντας το Outgo.gr αποδέχεστε την χρήση cookies!